Cyklotrasa A24: Újezd – Můstek – (Vinohrady – Malešice) – Dolní Počernice – Dubeč – Královice

Společné vedení tras A24 a A44 podél Hostavického potoka.

Začátek značeného úseku trasy A24 v Královicích

Trasa A24 je páteřní trasa vedoucí z centra východním směrem. Zatím jsou vyznačeny jen dva nespojené úseky: z Újezdu na Můstek v centru a z Dolních Počernic přes Dubeč a Královice až na hranice Prahy.

Úsek z Újezdu na Můstek je dlouhý 1,3 km. Začíná v ulici Vítězná, pokračuje přes most Legií k Národnímu divadlu a dále po Národní třídě – celá tato část vede po silnici v provozu. Poslední část od Jungmannova náměstí na Můstek vede po pěší zóně s velkým pohybem chodců.

Úsek z Dolních Počernic přes Dubeč a Královice na hranice Prahy je dlouhý 10,3 km. Začíná na rozcestí Dolní Počernice jih u Hostavického potoka (v návaznosti na trasu A246 a souběžně s trasou A44). Po přejezdu ulice Ústřední trasa pokračuje stále po cyklostezce podél potoka, lomí se vpravo do podjezdu Štěrboholské spojky (radiály) a směřuje k rybníku Slatina, kde se odpojuje od trasy A44.

Trasa pokračuje do Dubče, za obcí pokračuje po asfaltových stezkách mezi poli přes rozcestí U tří kamenů až do Královic. Dále trasa vede po silnici, pod královickým hradem pokračuje dále rovně směrem na Křenice. Na hranici Prahy plynule přechází v cyklotrasu č. 1 směrem na Křenice, Březí a Mukařov.

Mapa (úsek Dolní Počernice – Dubeč – Královice)

Mapa (úsek Újezd – Můstek)

Celá plánovaná trasa

V budoucnu by trasa měla vést z centra Prahy, od Újezdu přes Vinohrady, Malešice, kolem Kyjí do Dolních Počernic a dále po současné trase do Královic. Na území Prahy trasa A24 částečně nahradila původní cyklotrasu č.1.

Újezd – Můstek metro Ametro B – Muzeum metro Ametro C – Jiřího z Poděbrad metro A – Orionka – Na Palouku – Dolní Počernice – Dubeč – Královice – Křenice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *