Cyklotrasa A1: Vltavská levobřežní

A1 u Malé Chuchle, před Branickým železničním mostem

Trasa A1 je páteřní trasou podél levého břehu řeky Berounky a Vltavy. Začíná na jižní hranici Prahy u Radotína a končí na severu města u přívozu v Sedlci.

Od Malé Strany přes Holešovice do Stromovky trasa zatím není vyznačena. Délka celé trasy včetně neznačených úseků je 29,2 km.

Mimo centrum vede trasa převážně po samostatných cyklostezkách, v centru po ulicích s mírným nebo středním provozem. Pozor zejména na Malé Straně v okolí Kampy na velké množství turistů.

Mapa

Značení

A1

Popisy trasy

Trasa A1 u Radotína směr Černošice (2015)

Trasa A1 u Radotína směr Černošice (2015)

úsek Radotín – Lahovický most
Trasa A1 začíná na hranici Prahy v místě napojení celostátní cyklotrasy č. 3 (Praha – Plzeň – Bavorsko), vede po asfaltové cyklostezce podél Berounky. V oblasti radotínských Říčních lázní, které trasa objíždí přes osadu, lze využít i zpevněné cesty přímo podél řeky. Obě cesty se znovu spojují u radotínského biotopu – přírodního koupaliště. Následně trasa pokračuje kolem Radotína po dlážděné stezce podél řeky, míjí kostel sv. Petra a Pavla, podjíždí lávku a prochází osadou Šárovo kolo. Dále trasa podchází Radotínský most, který je součástí Pražského okruhu, za nímž se dostává k přístavu Radotín.

Stezka se pak na krátkou chvíli přiklání k Výpadové ulici (směrem do centra je červeně vyznačen cyklopruh na silnici, směrem z centra se jezdí po cyklochodníku). Za přístavem navazuje opět cyklostezka a kolem paintballového hřiště míří k Lahovickému mostu.

úsek Lahovický most – Barrandovský most
Za podjezdem Lahovického mostu vede trasa po klidné místní komunikaci, následně se více přibližuje k Vltavě a za skladovými areály a můstkem přes potok Vrutice pokračuje po samostatné cyklostezce podél Vltavy až k Barrandovskému mostu.

úsek Barrandovský most – Anděl
Za podjezdem Barrandovského mostu trasa na dlouhou dobu přechází do běžného provozu, nejprve po nepříliš frekventovaných ulicích Hlubočepská a Na Zlíchově (pozor na žlábky tramvajových kolejí, bezpečnější je jet uprostřed mezi kolejemi), dále po ulici Nádražní (větší provoz autobusů ke Smíchovskému nádraží, méně zkušení mohou využít přilehlý chodník) až ke stanici metra Anděl. V tomto úseku je třeba zvýšené opatrnosti.
(doporučená objížďka: Pokračuje od Barrandovského mostu dále podél Vltavy až k přívozu, hned za ním se dejte šikmo vlevo po dlážděné cestě. Křižovatku překonejte převedením přes přechod a dále pokračujte směrem k Lihovaru, kde se napojíte zpět na A1. Výhodou je vyhnutí se nepříjemné části na Zlíchově a kontaktu s tramvajemi.)

úsek Anděl – Malá Strana
Od Anděla cesta pokračuje souběžně s tramvajemi ulicí Štefánikova až na Újezd. Tam trasa jednosměrkami (v popisovaném směru ulicí Říční, v opačném Šeříkovou a Vítěznou) přechází na stezku do parku Kampa. Pozor na velké množství chodců, parkem jeďte opatrně. Následně trasa podchází Karlovův most a pokračuje jednosměrkami Cihelná / U Lužického semináře na Klárov. Tam trasa prochází parkem okolo pomníku II. odboje a směřuje po nábřeží kolem Strakovy akademie (sídla vlády) k nábřeží Edvarda Beneše. Zde je jižní část trasy A1 prozatím ukončena.

varianty pokračování: Malá Strana – Stromovka

  • nejkratší cesta s prudkým stoupáním na Letnou, převážně bez provozu: po bývalé trase č. 2 (v terénu jsou už jen zbytky původního značení) na Letnou a dále po trasách A155 a A165 k Výstavišti a po A310 Stromovkou k Vltavě, kde se napojíme na pokračování A1.
  • krátká cesta bez stoupání, ale částečně v provozu: pokračujeme po nábřeží Edvarda Beneše a následně Kapitána Jaroše. Spolu s tramvajovou tratí po chvíli odbočíme vlevo do ulice Dukelských hrdinů a jedeme stále rovně. Před Výstavištěm odbočíme doleva do Stromovky (pozor, křižovatka je poměrně nepřehledná, doporučujeme využít přechod). Stromovkou po trase A310 dojedeme až k napojení na trasu A1.
  • nejdelší cesta mimo provoz s využitím pravého břehu: přejedeme přes most na druhý břeh Vltavy, kde se napojíme na pravobřežní cyklotrasu A2. Po ní pokračujeme několik kilometrů až k Trojské lávce, přes níž se vrátíme na levý břeh k pokračování trasy A1.

úsek Stromovka – Podbaba – Sedlec
Trasa A1 pokračuje po asfaltové a následně šotolinové cestě podél vltavského plavebního kanálu, poté Papírenskou a Podbabskou ulicí po chodníkové stezce oddělené od provozu. V Sedlci přechází trasa na samostatnou cyklostezku a je ukončena u přívozu P1 Sedlec–Zámky. Přívozem se lze přepravit na pravý břeh Vltavy k trase A, případně využít vlaky linek S4 a S41 ze zastávky Praha-Sedlec.

1 komentář: Cyklotrasa A1: Vltavská levobřežní

  1. Petr Purkrábek napsal:

    Dneska jsem jel po A1 z Radotína na Smíchov a v místě pod Mostem Inteligence je uzavírka (značky “Cyklisto,sesedni z kola” a “Zákaz vjezdu všech vozidel”) s odbočením na objízdnou trasu. Je tam zabraný jeden pruh cyklostezky a po druhém se dalo ještě dnes projet, ale jelikož tudy jezdím pravidelně do práce, tak bych potřeboval vědět, od kdy do kdy to bude uzavřené zcela, abych kvůli objížďce nepřijel pozdě do práce. Děkuji. P.Purkrábek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *