Cyklotrasa A221: Budějovická – Dvorce

Trasa A221 povede od stanice metra Budějovická po ulicích Olbrachtova a Jeremenkova na Dvorce. Tam se napojí na pravobřežní vltavskou trasu A2. Délka je 2,8 km, trasa směrem k Dvorcům klesá.

Trasa je v celé délce vedena po silnici v provozu – ve směru dolů je vyznačen piktokoridor, ve směru nahorů převážně cyklopruhy. Vyznačení trasy žlutými značkami se připravuje.

Mapa

Trasa

  • Budějovická metro C – 0 km – 265 m
  • Na Strži – 0,8 km – 270 m
  • Na Vrstvách – 1,6 km – 235 m
  • Dvorce – 2,8 km – 190 m – A2

Video

Záznam trasy ve směru od Dvorců k autobusové zastávce Nové Podolí: