Cyklotrasa A216: Háje – Milíčov – Újezd

Trasa A216 je spojkou tras vycházejících od stanice metra Háje (A21, A22 a A41) s cyklotrasou A23 v Újezdu. Je dlouhá 3,5 km, vede po stezkách a cestách bez dopravního provozu, s nepatrným převýšením.

Úsek od metra Háje k Milíčovskému vrchu je nově začleněn do trasy A21, původní značení A216 od metra však zatím částečně zůstává.

Mapa

Popis trasy

Trasa začíná u křižovatky tras A22 a A41 u stanice metra C Háje. Odtud směřuje dvěma variantami: po silnici U Modré školy a přes kruhový objezd, nebo po chodníkové stezce a podchodem se schody pod ulicí Opatovská. Dále jde trasa souběžně s ulicí Novomeského po chodníkové stezce.

Trasa obchází nově postavené sídliště Milíčovský háj, lomí se nejprve doprava a po 300 metrech vlevo po cyklostezce pod Milíčovským vrchem. Dalších 300 metrů vede stezka po prašné polní cestě až k Milíčovskému dvoru.

Cyklotrasa A216 dále pokračuje po asfaltové cestě kolem Milíčovského rybníka do oblasti přírodní památky “Milíčovský les a rybníky”. Na jižním okraji lesa se stezka lomí vlevo a po lesní pěšině směřuje k ulici Josefa Bíbrdlíka, kde končí napojením na trasu A23.

Délka

3,5 km

Povrch

různý (od kvalitního asfaltu po lesní pěšinu)

Trasa

  • (místo – kilometráž – nadmořská výška – návazné cyklotrasy)
  • Háje metro C – 0 km – 310 m – A21, A22, A41
  • Háje, sídliště Milíčov – 1 km – 295 m – A21
  • Milíčovský dvůr – 2,5 km – 275 m – A226 (směr Hostivařská přehrada)
  • Újezd, Josefa Bíbrdlíka – 3,5 km – 280 m – A23

Značení

Zajímavosti v okolí

Přírodní památka Milíčovský les a rybníky – Lesy a soustava rybníků mezi sídlištěm Jižní Město a Újezdem u Průhonic. Důvodem ochrany jsou zachovalé lesní porosty a mokřady, místo je významným útočištěm obojživelníků a hnízdištěm ptactva.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *