Cyklostezka kolem Košíkovského potoka

AKTUALIZOVÁNO. Na Jižním Městě se otevřela první část cyklostezky kolem Košíkovského potoka. Úsek označovaný paradoxně jako 2. etapa vede podél ulice Mírového hnutí – od ulice Klíčova kolem autobusové zastávky Benkova ke Košíkovskému potoku, kde vznikla nová lávka pro pěší a cyklisty. Část byla otevřena v červenci, v naší mapě je vyznačena zeleně.

Cyklostezka kolem Košíkovského potoka

V roce 2017 má stezka pokračovat dalšími dvěma úseky – od lávky přes potok za bazénem Jedenáctka-vodní svět (v mapě vyznačeno modře) až ke Košíkovským nádražím a cyklotrase A41 (v mapě vyznačeno oranžově). Zároveň má být stezka napojena k ulici Mírového hnutí u autobusové zastávky Brodského.

Stavbu zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Povrch bude asfaltový, šířka stezky bude 4 metry a bude osvětlena veřejným osvětlením.

První etapa